آخرین بروزرسانی دوشنبه 31 تير 1398

فراخوان تجدید مناقصه عمومی ارزیابی کیفی

بأسمه تعالی
فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) یک مرحله ای
 
شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد؛ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه به تاریخ 97/12/22
می باشد.
نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1-ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فولادشهر ( وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد).
رديف شماره و تاریخ مناقصه موضوع مناقصه مبلغ برآورد(ريال) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) گواهينامه صلاحيت نحوه پرداخت
1 تجدید مناقصه شماره 97/100/12/ص
92/12/16- شماره مناقصه در سامانه ستاد 2097001335000048
تهیه و ساخت و نصب چراغهای چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابانهای باقیمانده در
برزن های ایثار و فرهنگ شهر جدید فولادشهر به استناد مصوبات ششصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران فولادشهر
6.233.900.000
ريال
311.695.000 ريال داشتن حداقل پايه پنج در گرایش راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) یا داشتن تأییدیه اداره کل ایمنی و حریم راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فولادشهر به قيمت كارشناسي روز و پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسلامی در صورت تخصیص صورت می گیرد.
2 تجدید مناقصه شماره 97/10013/ص مورخ
97/12/16- شماره مناقصه در سامانه ستاد 2097001335000049
تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی و آسفالت در محلات ایثار1و 2 و 4 شهر جدید فولادشهر به استناد چهار مصوبات ششصد و پنجاه و هفت جلسه هيأت مديره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر  34.362.904.332 ريال بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال97 1.718.145.217 ريال داشتن حداقل پايه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)) پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فولادشهر به قيمت كارشناسي روز و پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسلامی در صورت تخصیص صورت می گیرد.
3 تجدید مناقصه شماره 97/10014/ص مورخ
97/12/16- شماره مناقصه در سامانه ستاد 2097001335000050
تهیه مصالح و اجرا و تکمیل شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده در سطح محلات مختلف شهر جدید فولادشهر به استناد بند دو مصوبات ششصد و پنجاه و ششمین جلسه هيأت مديره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر 14.571.210.461
ريال بر اساس فهرست بهای شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب سال97
728.560.523 ريال داشتن حداقل پايه پنج در گرایش آب از سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)) پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فولادشهر به قيمت كارشناسي روز و پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسلامی در صورت تخصیص صورت می گیرد.
4 تجدید مناقصه شمار97/10015/ص مورخ
97/12/16- شماره مناقصه در سامانه ستاد 2097001335000051
تهیه مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله دیار 6 (D6) در برزن دیار شهر جدید فولادشهر به استناد مصوبات ششصد و شصت و پنجمین جلسه هيأت مديره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر 29.265.540.176 ریال بر اساس فهرست بهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال 97 1.463.277.009 ریال داشتن حداقل پايه پنج در گرایش راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)) پرداخت حداقل هفتاد درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فولادشهر به قيمت كارشناسي روز و پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسلامی در صورت تخصیص صورت می گیرد.
 
 
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 تا روز سه شنبه مورخ 97/12/28
-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30روز شنبه مورخ 98/1/10.
-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/1/18.
-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
فولادشهر، بلوار ولي عصر، ميدان ولي عصر، كد پستي 8491741111، صندوق پستي167-84915
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181
-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
 
                                                                                 شرکت عمران شهر جدید فولادشهر
 
   1397/12/19 14:07    تعداد بازدید :  295

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 295
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )