آخرین بروزرسانی یکشنبه 2 تير 1398

انعکاس خبری افتتاحیه با حضور معاون وزیر دررسانه ها وجراید


http://www.nasle-farda.ir/newspaper/page/5768/6/106896/0 

http://jahaneghtesad.com/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85/

https://jahaneghtesad.com/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85/

http://asreesfahannews.ir/3221/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF.html
   1397/6/15 12:24    تعداد بازدید :  583

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 583
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )