مسکن مهر فولاد شهر

طرح مسكن مهر فولادشهر پس از رفع موانع مالكيتي زمين و با تهيه طرح تفصيلي و آماده سازي زمين در دو منطقه شهرسازي آغاز گرديد كه پس از تغييراتي در نحوه تخصيص واحدها به تعاوني ها و يك مرحله تجميع و نهايي شدن سهم بارگذاري مسكن مهر در فولادشهر به ميزان 32000 واحد، يك منطقه با مساحت 284 هكتار (برزن پنجم) توسط حدود 150 تعاوني ها مسكن و منطقه ديگر به مساحت 232 هكتار(برزن ششم) توسط حدود 30 سازنده و انبوه سازان مسكن تحت برنامه احداث قرار گرفت.


تخصيص هاي مسكن مهر فولادشهر

تعاوني : 13783 واحد
انبوه سازي :12633 واحد
خودمالك : 5632 واحد
 

 


اخبار مسکن مهر

شرایط ثبت نام

 آقايان:

متأهل مجردي كه بچه تحت تكفل دارند.

خانم ها:

1- متآهل
2- مجرد بالاي 35 سال
3- مجردي كه بچه تحت تكلفشان باشند.
 

شرایط عمومي :

الف)متقاضي از وام مسكن مهر و امتيازات دولتي استفاده نكرده باشد.
 ب)سند خانه يا زمين بنام متقاضي نباشند ( از سال 84 به بعد)

 


مدارک مورد نیاز

1) كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه آقا و خانم

2) كپي از كارت ملي پشت و رو آقا و خانم و فرزندان

3) كپي از صفحه اول شناسنامه فرزندان

4) اجاره نامه يا استشهاد محلي مبني بر مستاجر بودن

5) آدرس ، تلفن همراه و ثابت

6) پرداخت مبلغ 10000تومان جهت ثبت نام

 گالری تصاویر

1

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

لینک های مفید
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید
پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید
شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران
شرکت عمران فولادشهر شرکت عمران فولادشهر

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: