قطار شهری

پديده ي ايجاد شهرهاي جديد نيازي است كه باتوجه به رشد شهرنشيني و افزايش تقاضاي مسكن و اشتغال و خدمات عمومي بروز نموده است
- در اين راستا ، شهر جديد فولادشهر، براي استقرار مناسب سررزي جمعيت شهري اصفهان و ساماندهي خدمات شهري در جنوب غربي اصفهان احداث گرديده است
- براس تسريع در اسكان جمعيت سر ريز اصفهان، وجود سيستم حمل و نقل عمومي سريع، منظم و نسبتاً ارزان براي تأمين بيشتر آسايش ساكنين و ارتباط صحيح فولادشهر با اطراف خود ضروري انكار ناپذير است.
- بر مبناي كريدور كلي مسير قطار شهري منطقه اصفهان، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي قطار برقي اصفهان، فولادشهر، زرين شهر تهيه و طي پنجاه و نهمين مصوبه شوراي هماهنگي ترافيك كشور به شماره 375/3/1/64558 مورخ 23/5/84 مورد تصويب قرار گرفت و پس از بررسي به طور كلي شبكه قطار برقي اصفهان به دو بخش شبكه درون شهري و برون شهري قابل تقسيم مي باشد ، مسير قطار برقي اصفهان، فولادشهر، زرين شهر از جنوب غربي شهر اصفهان و از يك ايستگاه مشترك با خط شرقي- غربي درون اصفهان واقع در بلوار شفق ( ايستگاه اسلام آباد) شروع مي شود و پس از عبور از شهرهاي درچه، فلاورجان، ايمانشهر و فولادشهر تا ايستگاه زرين شهر امتداد مي يابد
طول مسير مترو اصفهان- فولادشهر- زرين شهر از ايستگاه اسلام آباد حدود 75/35 كيلومتر مي باشد كه حدود 78/33 كيلومتر مسير به صورت هم سطح و حدود 3/1 كيلومتر به صورت پل و حدود 65/1 كيلومتر مسير به صورت گالري مي باشد، اين مسير داراي 5 ايستگاه و يك دپو مي باشد.
براساس مرحله بندي و باتوجه به اعتبارات تخصيصي، همزمان با آزادسازي و تملك اراضي كل مسير، قرارداد مرحله اول عمليات اجرايي مترو واقع در محدوده شهر جديد فولادشهر به طول 7 كيلومتر شامل زيرسازي مسير، احداث دو قطعه گالري به طول 1300 متر و يك قطعه پل به طول 28 متر با پيمانكار به مبلغ اوليه 201 ميليارد ريال منعقد گرديده و عمليات اجرايي آن با سفر مقام عالي وزارت جناب آقاي نيك زاد به فولادشهر درمردادماه91آغاز گرديد

 


اخبار

گالری عکس


1

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

لینک های مفید
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید
پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید
شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران
شرکت عمران فولادشهر شرکت عمران فولادشهر

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: