اخبار
سالگرد اولین نماز جمعه کشور برگزار شد.

دوشنبه دفتر امام جمعه میزبان مسولان اداری و فرهنگی شهر به منظور گرامیداشت این فریضه سیاسی عبادی بود...

6 مرداد 1394
آگهي مزايده شماره 94/3134/ص مورخ 94/5/5

واگذاري تعدادي از اراضي با كاربريهاي مختلف در شهر جديد فولادشهر...

6 مرداد 1394
انتخاب پیمانکار

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان به نمایندگی از سوی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد عملیات ...

3 مرداد 1394
انتخاب پیمانکار

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان به نمایندگی از سوی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد عملیات...

3 مرداد 1394
تشکر از شرکت عمران

جناب آقای مهندس نامداری مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر...

3 مرداد 1394
مسکن مهر فولادشهر از طرح 99 ساله خارج می شود
در راستای مصوبه دولت و تصویب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور...
1 مرداد 1394
مدیر عامل شرکت عمران در دیدار با شهردار جدید فولادشهر مطرح کرد:

مجید نامداری با اشاره به آمادگی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر افزودند ...

30 تير 1394
آگهي تجديد مناقصه

( آگهي تجديد مناقصه )...شماره 2925/94/ص مورخ 24/4/94

29 تير 1394
آگهي مناقصه

آگهي مناقصه....شماره 2926/94/ص مورخ 24/4/94

29 تير 1394
مدیرعامل شرکت عمران با خانواده شهدا دیدار کرد

با برنامه ریزی پایگاه بسیج شرکت عمران، دیدار از خانواده شهدا صورت پذیرفت.

24 تير 1394

مناقصه ها

مزایده ها

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: