درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است
از اين رو فولادشهر كه در پي تأسيس كارخانه ذوب آهن ودر 21 كيلومتري شهراصفهان مطابق با سال1347بوسيله كميسوني مركب از كارشناسان ايراني و روسي جهت اسكان كاركنان اين مجتمع صنعتي پي ريزي شده بود، با تغييرات اساسي و ريشه اي در نقش پويا و خودكفا در سطح منطقه اي مبدل شد و پس از تصويب طرح جامع منطقه اصفهان (مصوب 1365) به عنوان يك شهر جديد نظر گرفته شد
طرح توسعه و عمران، شهر جديد فولادشهر با پيش بيني جمعيتي بالغ بر 000/500 نفر و استقرار در محور پولاد مي تواند، علاوه بر اسكان كاركنان صنايع بزرگ غرب منطقه اصفهان و جذب سرريز جمعيت شهرهاي مجاور خصوصاً شهر اصفهان، به عنوان يك هسته تراكم با تمركز بخشي از فعاليتهاي اداري، خدماتي ، درماني، آموزشي، فرهنگي ، تفريحي و غيره و در ضمن ايجاد زمينه هاي اشتغال و دستيابي به اقتصادي خود كفا، به عنوان دومين شهر منطقه عمل كند و علاوه بر حفظ اراضي كشاورزي منطقه، موجب توازن و تعادل در سلسله مراتب شهري در مراكز سكونتي ، خدماتي و پايداري سيستم اسكان منطقه شود.

موقعيت جغرافيايي فولادشهر : جنوب غربي استان اصفهان واقع در دشت لنجان همجوارشهرستانهاي زرين شهر ،فلاورجان،نجف آباد
وسعت اراضي : 3114 هكتار
اقوام ساكن : بختياريها،كردها،لرستانيها،شماليها،فارسيها،سيستانيها،آذريها،خوزستانيها،خراسانيها.وفارسي زبانان
 


درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

لینک های مفید
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید
پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید
شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران
شرکت عمران فولادشهر شرکت عمران فولادشهر

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: